Klustervlieg | Vliegenplaag

INSECTENBESTRIJDING

Welkom bij Rattaplan Pest Control bvba

Een vliegenplaag benadeeld het leefcomfort. Onder welbepaalde omstandigheden kunnen ze in grote aantallen voorkomen. Vliegen planten razendsnel voort en zorgen voor overlast en algemene voedselhygiëne.

Ze leggen hun eitjes in uitwerpselen, vuilnis en rottend voedsel. 

Na 3 uur ontwikkelen er zich larven die zich dan voeden met bacteriën.

 Ze leven 16 tot 24 dagen.

 

Bij klustervliegen is de ontwikkeling iets anders. Het wijfje zet haar eieren af in de 

humuslaag van de aarde, na een week komt de larve uit en zoekt een regenworm op. De larve brengt namelijk het grootste deel van haar leven in het lichaam van de  regenworm door, het larve-stadium duurt ongeveer drie weken. Het hierop volgende popstadium duurt twaalf dagen.

Rioolvliegjes-Vleesvliegen-Klustervliegen-Huisvliegen

Rattaplan biedt duurzame oplossingen om vliegen en andere insecten permanent te bestrijden. Aarzel niet om contact op te nemen dan komen wij vrijblijvend langs om de situatie in kaart te brengen en een bestrijdingsplan op te maken.

BESTRIJDINGEN GESCHIEDEN MET RESPECT VOOR MILIEU EN VEILIGHEID VAN KINDEREN EN HUISDIEREN

HOE GAAN WIJ TE WERK ?

1. CONTACTEER ONS

WIJ ZIJN BINNEN 24 UUR TER PLAATSE 

2. GRATIS INSPECTIE & ANALYSE

AFSPRAAK OP TIJDSTIP DIE U PAST, ÉÉN VAN ONZE EXPERTS GAAT DE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN EEN BESTRIJDINGSPLAN OPMAKEN

3. SERVICE

DE BESTRIJDING WORDT UITGEZET EN WE GEVEN UITGEBREIDE FEEDBACK

4. OPVOLGING

AL NAARGELANG DE SITUATIE OF DE OMVANG VAN DE PLAAG WORDEN DE VERVOLGAFSPRAKEN INGEPLAND 

5. PREVENTIE

PREVENTIEMAATREGELEN WORDEN NOG UITGEWISSELD OM HET RESULTAAT TE GARANDEREN

Contact

Bedankt voor de inzending!