Zwarte Rat | Bruine Rat | Woelrat

KNAAGDIERBESTRIJDING

Overlast van Bruine Ratten, Zwarte Ratten of Woelratten ? 

Deze kunnen al snel een vervelende plaag worden, gezien ze om de 6 weken een nieuw nest afleggen met telkens 6 tot 12 jongen. Ratten kunnen heel wat materiële schade aanrichten en problemen veroorzaken zoals knaagschade,

kapotgebeten materiaal, geuroverlast e.d.

Ze tasten ons voedsel aan en zijn zoönosen, dit zijn dragers van verschillende ziektes zoals Hanta virus, Salmonella die ze op mensen kunnen overbrengen door te bijten, ons voedsel te bevuilen of indirect via hond of kat ( vlooien ) .

EEN RATTENPLAAG CREËERT EEN ONVEILIG EN ONHYGIËNISCH GEVOEL

 

Rattaplan biedt duurzame oplossingen om Ratten permanent te bestrijden.

Gifvrije humane bestrijding door middel van luchtbuksen voor bio industrie en landbouwsector. Aarzel niet om contact met ons op te nemen dan komen wij vrijblijvend langs om de situatie in kaart te brengen en een bestrijdingsplan

op te maken.

BESTRIJDINGEN GESCHIEDEN MET RESPECT VOOR MILIEU EN VEILIHEID VAN KINDEREN EN HUISDIEREN

HOE GAAN WIJ TE WERK ?

 1. CONTACTEER ONS

WIJ ZIJN BINNEN 24 UUR TER PLAATSE

2. GRATIS INSPECTIE

AFSPRAAK OP TIJDSTIP DIE U PAST, ÉÉN VAN ONZE EXPERTS GAAT DE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN EEN BESTRIJDINGSPLAN OPMAKEN

3. SERVICE

DE BESTRIJDING WORDT UITGEZET EN ER WORD ALTIJD UITGEBREID FEEDBACK GEGEVEN

 

4. OPVOLGING

AL NAARGELANG DE SITUATIE OF OMVANG VAN DE PLAAG WORDEN DE VERVOLGAFSPRAKEN INGEPLAND 

 

5. PREVENTIE

PREVENTIEMAATREGELEN TIPS WORDEN NOG UITGEWISSELD OM HET RESULTAAT TE GARANDEREN

 

Contact

Bedankt voor de inzending!